Wappen KVSKegel- und Bowlingbahnen KVS

 
 

Geolokalisierung der Kegel- und Bowlingbahnen im Bereich des KVS (Geolokalisierung ohne Gewähr)

Bereich OKV

View Kegel- und Bowlingbahnen KVS (Bereich OKV) in a full screen map

Bereich KVC

View Kegel- und Bowlingbahnen KVS (Bereich KVC) in a full screen map

Bereich KVL

View Kegel- und Bowlingbahnen KVS (Bereich KVL) in a full screen map

 

 

DiSc (Pressewart KVS) © KVS 1997 - 2013